img

Представителен, Фирмен Магазин
в Маркет на Dir.bg


За търговци, които вече управляват електронен магазин, предлагаме oще една възможност техните оферти да бъдат намирани, търговската им марка разпознавана, а директните им продажби увеличени.

 • Динамично присъствие в релевантни магазини и категории на Маркет
 • Представителен фирмен магазин
 • Анонсиране на новите стоки и актуални промоции на търговеца
 • Среда, в която всяка ваша оферта ще създава многобройни връзки към вашият електронен магазин

Цени за включване и други услуги

Такса включване:

цена: 100 лв.

Месечна такса:

цена: 100 лв., / без лимит на брой стоки /

За търговци, чиито XML е написан от Дир:

месечна такса за поддръжка: 40 лв.

такса за изработка: 400 лв.


посочените цени са без ДДС

Отстъпки

При предплащане на 6 месечни такси: 10% отстъпка.
При предплащане на 12 месечни такси: 20 % отстъпка.

50% отстъпка за услуги на vip.dir.bg : VIP сайт в Каталога на Български сайтове.

Виж повече за услугата »

50% отстъпка за хостинг услуги от: host.dir.bg

Виж повече за услугата »

10% отстъпка независеща от обемите, за услугата Direct Advertising

Виж повече за услугата »

Преференции

Преференциални условия за текстова реклама с картинка на начална страница на Dir.bg
в блок "Маркет" Виж офертата »


Бонуси

Бонус еднодневен PR в ресурс по избор на търговеца, при заявка за CPM реклама с бюджет над 1500 (без ДДС)

Стойността на бонуса е в размер на 500 лв.


Условия

 1. Търговецът предплаща всеки календарен месец за участие в Маркет на абонаментен принцип.
 2. При първоначално включване търговецът заплаща абонамент за не по-малко от един календарен месец и такса включване.
 3. В случай, че търговецът избере XML файла да бъде написан от Дир.бг, то той е длъжен да предостави административен достъп до магазина си на оторизирано от Дир.бг лице, както и да посочи техническо лице за контакт.
 4. Дир.бг указва помощ и консултации в изработването на XML файла, ако търговецът е предплатил такса включване и абонамент.
 5. Дир.бг добавя описаните в XML файла продукти в Маркет не по-късно от една работна седмица след плащане на такса включване, предплащане на абонамент за един календарен месец и коректно написан и предаден XML файл.
 6. Дата на включване на търговеца, от която започва да тече абонаментът, се счита датата - три дни след първото визуализиране на продуктите в маркет.
 7. В случай, че търговецът не предплати абонамента за услугата до пето число на календарен месец, то той бива изключен от маркет на датата, на която е бил включен.
 8. Търговецът приема структурата на каталогизиране на маркет и останалите функционалности на сайта и се съгласява визуализирането на описаните в XML категории и продукти да бъдат адаптирани, като спомага за това с правилното им описание в XML файла си.
 9. Търговецът може да заплати такса "включване" разсрочено, за 6 или 12 месеца, с плащане на месечния си абонамент, като с това се задължава да ползва услугата за периода на договореното разсрочено плащане. В случай, че желае да прекрати абонамента си, търговецът е длъжен да върне дължимата сума по "включване" не по-късно от изтичане на предплатения абонамент.
 10. При изключване на магазина поради ненавременно плащане, търговецът е длъжен да спази всички условия за нов търговец.
 11. Дир.бг актуализира XML файла (нови продукти, отпадане на стари продукти, промяна на цени, описания) в съгласувани с търговеца периоди.
 12. Настоящите условия са на разположение на търговеца по всяко време, като те могат да бъдат променяни от Дир бг по всяко време без предварително уведомяване.

При желание за включване моля,
изпратете ни e-mail или ни се обадете:


GSM: 0887 261 987

GSM: 0899 981 692

GSM: 0878 969 455

tel: + 359 2 969 45 32

fax: + 359 2 962 35 78

e-mail: market@dir.bg

img

Покажете офертите си на аудиторията на Dir.bg
imgВключването е лесно, бързо и безплатно.
imgАудиторията на Dir.bg е доказано ефективна среда
за популяризация и продажби.
imgЗаплащането е на абонаментен принцип, независим от броя на предлаганите оферти.


С нас продават ваучери

Абонаментът включва динамично публикуване на актуални оферти за групово пазаруване в магазин за ваучери на market.dir.bg:


Схема

Ценa за абонамент

Месечен абонамент: 200 лв. без ДДС
/без лимит на брой оферти/

Такса включване: 0 лв.


Отстъпки

Предплащане на абонамент за:

6 месеца: 10% отстъпка.
12 месеца: 20 % отстъпка.

Привилегии за абонати на Маркет за други услуги на медията:

За услуги на vip.dir.bg: VIP сайт в Каталога на Български сайтове : 50% отстъпка
Виж повече за услугата »


За хостинг услуги от: host.dir.bg: 50% отстъпка
Виж повече за услугата »


Direct Advertising – текстова реклама с картинка: 10% отстъпка
Виж повече за услугата »


Бонуси

Бонус еднодневен PR в ресурс по избор на търговеца,
при заявка за дисплей реклама в Dir.bg с бюджет над 1500 бруто.

Стойността на бонуса е в размер на 500 лв.


Условия

  ВКЛЮЧВАНЕ И АБОНАМЕНТ:

  1. Абонатът приема структурата на каталогизиране и функционалностите на сайта www.market.dir.bg. и се съгласява визуализирането на описаните в XML файла категории и оферти да бъдат адаптирани към него, като съдейства и спомага за това с правилното им описание в XML файла.
  2. Абонатът предплаща абонаментна такса за услугата до пето число на календарния месец и не по-малко от една абонаментна такса.
  3. При изключване на Абонатa поради ненавременно плащане, Абонатът е длъжен да спази всички условия за нов Абонат.
  4. В случай, че Абонатът избере XML файла да бъде написан от Дир.бг, то той е длъжен да предостави административен достъп до магазина си на оторизирано от Дир.бг лице и да посочи техническо лице за контакт.
  5. Дир.бг указва помощ и консултации в изработването на XML файла, след като Абонатът заплати такса включване и предплати абонамент за не по-малко от един календарен месец.
  6. Дир.бг се задължава да осъществи включването на офертите на Абоната не по-късно от пет работни дни след коректно написан и предаден XML файл.
  7. Дир.бг обновява XML файла на Абоната в съгласувани с него времеви интервали.
  8. За начало на абонамента се счита датата - три дни след първото публикуване на оферти на Абоната в www.market.dir.bg.

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ:

  1. В случай, че Абонатът не предплати абонаментна такса за услугата до пето число на календарния месец, то той бива изключен след изтичане на предплатения абонамент.
  2. Дир.бг има право да прекрати излъчването на оферти по всяко време, ако установи технически проблем в сайта или XML файла на търговеца, без да дължи компенсации за това.
  3. По всяко време по желание на Абоната.
  4. При нарушаване на условията за абонамент.

  НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ ОФЕРТИ:

  Дир.бг си запазва правото да не публикува оферти:
  1. С порнографска и сексуална тематика.
  2. Лекарства и лекарствени продукти.
  3. Алкохол и тютюневи изделия.
  4. Хазартни игри и услуги.
  5. Дискриминационни.
  6. Оферти, в които липсват елементи на офертата (снимки, описание, цена и др.) описани в таговете на XML файла.
  7. Оферти с изтекла валидност.


  Настоящите условия са на разположение на Абоната по всяко време, като те могат да бъдат актуализирани по всяко време от Дир бг без специално уведомяване на Абонатите. Дир.бг не носи отговорност, ако Абонатът не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://market.dir.bg/usloviq.php.

  При използване услугата на Дир.бг Абонатът се задължава да спазва настоящите условия в потребителското споразумение на Дир.бг, валидно за всички потребители на портала и на разположение по всяко време на адрес: https://pay.dir.bg/user_agreement.php, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

  СЧИТА СЕ, ЧЕ С ФАКТИЧЕСКОТО ПРЕДПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТ И ТАКСА ВКЛЮЧВАНЕ, АБОНАТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


  Контакт на доставчика
  на услугата:
  GSM:
  0887 261 987
  GSM: 0899 981 692
  GSM: 0878 969 455
  Тel: + 359 2 969 45 32
  Fax:+ 359 2 962 35 78
  E-mail: market@dir.bg

При желание за включване моля,
изпратете ни e-mail или ни се обадете:


GSM: 0887 261 987

GSM: 0899 981 692

GSM: 0878 969 455

tel: + 359 2 969 45 32

fax: + 359 2 962 35 78

e-mail: market@dir.bg